Vi kan tilby:

Geoteknisk rådgivning i forbindelse med byggesak, uavhengig kontroll geoteknikk, grunnundersøkelser, bistand i forsikringssaker, fundamentering og refundamentering, setningsskader samt stabilitetsvurderinger i kvikkleire.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

All geoteknisk rådgvning vil fra 01.01.2023 bli gjennomført gjennom GeoKonsept AS.