Lillehammer Kunstmuseum

Hjelme AS har bistått Lillehammer kommune og Nordplan AS med grunnundersøkelser og utarbeidet et mulighetsstudie for ny kunsthall på Stortorget i Lillehammer.